Bli medlem

Stöd gärna Kvinnojouren Onlines verksamhet genom att bli medlem och bidra till att visa att vi är många som vill uppnå visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinnojouren Online är en del av riksorganisationen Unizon https://unizon.se/

Genom ditt medlemskap får du regelbundet aktuell information om Kvinnojouren Onlines verksamhet.

Medlemsavgiften är 100 kr per år.

Ange namn, adress och gärna epostadress vid din inbetalning via Swish eller bankgiro.

Bankgiro: 5244 – 3520
Swish: 1231235522

Ur föreningens stadgar

  • Den som vill stödja föreningens ändamål kan bli medlem i Kvinnojouren Online.
  • Medlemsavgift fastställs av årsmötet och medlemskap anses träda i kraft när den årliga medlemsavgiften erlagts.
  • Medlem som inte har betalt fastställda avgifter under ett helt verksamhetsår anses ha utträtt ur föreningen.