Kvinnojouren Online2024-07-07T06:43:48+00:00
Filmen om hur kränkningar, hot och våld påverkar vår hälsa ser du här ovan ⇑ 
Alltför många kvinnor blir illa behandlade och utsätts för kränkningar, hot och våld i en relation. Vi erbjuder information, rådgivning och stöd, både till den som själv är utsatt och till den som vill hjälpa någon i en sådan situation.
Vi som svarar har kunskap och erfarenhet och kan möta dig där du är, oavsett om du vill börja berätta om hur du har det eller om du har specifika frågor som du söker svar på.
Varmt välkommen till Kvinnojouren Online

Råd och stöd

Här på hemsidan finns råd och stöd för dig som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot, våld eller förtryck av en partner eller anhörig. Även den som vill hjälpa någon i en sådan situation kan ha nytta av informationen här.

I biblioteket samlar vi så mycket kunskap som möjligt. Om du inte hittar det du söker så kan du använda brevlådan för att ställa de frågor som just du söker svaren på. Dina frågor är viktiga och bidrar till utvecklingen av hemsidan.

Är det verkligen våld?

Ja, troligen, om du ställt dig frågan är vår erfarenhet. Våld i en relation är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt från subtila handlingar till grova brott. Allt från att bli förlöjligad och hånad till att utsättas för våld eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. På senare år har även materiellt, ekonomiskt och juridiskt våld uppmärksammats allt mer. Och att utsattheten kan pågå även efter separationen, så kallat eftervåld.

Du är inte ensam. Det är inte ditt fel. Du har rätt att få hjälp.

“Tillsammans kan vi bryta tystnaden och den ensamhet som ofta blir följden för den som utsatts för våld i nära relationer. Låt inte rädsla, skam eller skuld stå i vägen.
Här är du precis så anonym som du själv vill vara”

Vår verksamhet i Göteborg

För dig som bor i Göteborg finns möjlighet till personliga besök i vår centralt belägna lokal. Här har vi vårt kontor, våra föreningsmöten, föreläsningar och informationsträffar. Vi tar gärna emot studiebesök och svarar på studentfrågor.

Att leva med stress, anspänning och rädsla

Att leva i ständig stress, anspänning och ofta rädsla och att försöka anpassa sig så att det ska vara så lugnt som möjligt är en vanlig följd av att leva i en relation där det förekommer olika former av våld. Över tid påverkar det både den fysiska och psykiska hälsan att leva så.  Traumarelaterade fysiska och psykiska reaktioner kan gestalta sig i vår kropp och i vårt psyke på många olika sätt. Graden av belastningar på kropp och psyke varierar från människa till människa. Kanske känner du igen något i förteckningen över kända fysiska och psykiska hälsokonsekvenser?

Fysiska och psykiska hälsokonsekvenser

 • Autonom överaktivitet
 • Tillitsbrist
 • Värk i muskler och leder, huvudvärk
 • Rygg- och nackbesvär
 • Högt blodtryck
 • Mag- och tarmbesvär
 • Sömnstörningar
 • Ätstörningar
 • Yrsel, syn- och hörselstörningar
 • Stresskänslighet
 • Maktlöshet/vanmakt
 • Rädsla, ångest, panikkänslor
 • Skuld- och skamkänslor
 • Minnesstörningar

Många kvinnor söker vård för symtom och ohälsa som de inte själva kopplar till sin utsatthet. I vår film ovan och i den här broschyren beskrivs hur kropp och psyke påverkas av att utsättas för trauma och hur det bland annat kan leda till typ 2-trauma/komplex PTSD.

Ny broschyr!

I broschyren “Hur alkohol och droger kan påverka relationer” finns bland annat avsnitt om att vara anhörig till någon som dricker för mycket, hur barn och vuxna påverkas, koppling mellan alkohol, droger och våld och beskrivning av olika preparat. Vi skickar gärna broschyren till både verksamheter och privatpersoner. Skicka ett meddelande eller använd kontaktuppgifterna på vår hemsida om du vill beställa.

Här publiceras de senaste blogginläggen

Att utsättas för kränkningar, kontroll, hot och olika former av våld i en nära relation är tyvärr alltför vanligt och sker ofta utan insyn från omgivningen. Om du känner igen dig i filmen ovan är du varmt välkommen att kontakta oss.

Barndomstrauman är inte något du bara kommer över när du växer upp. Nadine Burke Harris förklarar hur dessa påverkar vår psykiska och fysiska hälsa.

En kortfilm om våld i nära relation, hur våldet påverkar barn som lever i det men också hur vi alla kan påverka och stoppa våldet. Skapad av RF-SISU Gotland hösten 2023, producerad av The Line Gotland. Manus av kriminolog Nina Rung.

Lyssna på en intervju med Ingegerd Smedensjö som har gett ut boken I dina kvarter – en bok alla bör läsa, om mäns våld mot kvinnor (och barn), för att sprida kunskap, motverka fördomar och motivera till förändring.

Kvinnojouren Online erbjuder råd och stöd på nätet. Om du istället vill kontakta en lokal kvinnojour nära dig så hittar du kontaktuppgifter på unizonjourer.se

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Unizon är vårt riksförbund för över 140 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Se filmen här ovan och läs mer här »

Med stöd av Markstiftelsen utvecklar vi former för att stödja kvinnor som behöver byta bostadsort på grund av hot och våld. Vi hjälper också till med praktiskt stöd. Läs mer här »

Genom bidrag från Stiftelsen Ansvar för framtiden genomför vi just nu ett projekt med fokus på våldsutsatta
kvinnor vars partner utvecklat ett alkohol- eller drogberoende.

Till toppen