Att vara anhörig till någon som utsätts för våld

Att ana eller veta att någon man känner utsätts för våld skapar ofta frustration. Man vill hjälpa, men vad kan du som nära anhörig, vän eller kollega göra?

Lyssna på kvinnan och ifrågasätt inte det hon berättar för dig. Den som utsätts för våld känner ofta skuld och skam. Sådana känslor förstärks om du ifrågasätter hennes handlande eller har attityden ”Vad var det jag sa?”.

Var tydlig med att du inte överger henne även om hon väljer att fortsätta relationen med den som gör henne illa. Låt henne veta att om hon behöver hjälp kommer du att finnas där.

Bryt isoleringen. Fortsätt att räkna med henne och ta kontakt även om hon drar sig undan (till exempel aldrig kan komma när du bjuder eller föreslår aktiviteter, eller är avvisande när du hör av dig).

Du som är anhörig, vän, kollega eller chef till någon som utsatts är också välkommen att kontakta oss. Du kan även ringa till Kvinnofridslinjen, som har öppet dygnet runt. Du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige och samtalet syns inte på telefonräkningen.