MAILA ELLER
STÄLL EN FRÅGA I BREVLÅDAN

info@kvinnojourenonline.se

RING
079 348 28 20

Vi har tystnadsplikt

Om Kvinnojouren Online

Kvinnojouren Online är en ideell organisation som finns i Göteborg, med Västra Götaland och Halland som främsta upptagningsområde. Kvinnojouren Online ger stöd till kvinnor och barn som utsatts för våld. Vi erbjuder en mötesplats där vi stöder och utvecklar frågor om brukarinflytande och delaktighet inom området våld i nära relationer. Vi bedriver också opinionsbildning med målet att våld mot kvinnor och barn ska upphöra.

Bli medlem

Genom medlemskap stödjer du vår verksamhet. Du får regelbunden information från föreningen. Medlemsavgift är 100 kr per år.

Stöd oss

Vill du som företag eller privatperson stödja oss ekonomiskt i vårt arbete? Alla bidrag går till att hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn samt hjälper oss att sträva efter vår vision – ett jämställt samhälle fritt från våld.

Sätt in på bankgiro: 5244 – 3520
Skicka via Swish: 1231235522