Ekonomisk hjälp

En våldsutsatt kvinna som kommer i kontakt med socialtjänsten kan i samband med ett uppbrott behöva hjälp med ekonomin för att klara sitt och eventuella barns uppehälle. Hon kan vara i behov av hjälp för att reda upp sin ekonomiska situation. Men även behöva pengar till mat och andra nödvändiga varor i ett akut skede. Ekonomisk hjälp för tandvård om kvinnan har fått tänderna utslagna är ett konkret exempel på en hjälpinsats.

Vid bedömningen av ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. SoL ska socialnämnden ta hänsyn till behov av stöd och hjälp hos kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. Socialnämnden har möjlighet att göra undantag från riksnormen. Kostnader kan beräknas till en högre nivå bland annat om den enskilde har tillfälligt höga utgifter. Det ska då röra sig om utgifter som beror på att han eller hon är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av en närstående eller för något annat brott.

Källa: Nationell Centrum för Kvinnofrid

ALVA kvinnojour har i ett projekt som finansierats av Jämställdhetsmyndigheten tagit fram en folder. De har även skrivit en rapport som du kan ta del av här.

Alla inlägg om ekonomisk hjälp »