Det är inte ovanligt att den som utsatts för våld i sin relation behöver byta bostadsort för att undvika ytterligare hot och våld.

Socialtjänstlagen ger personer som utsatts för våld eller andra övergrepp rätt att ansöka om stöd och hjälp, även till bostad, i den kommun han eller hon vill flytta till och bosätta sig i.

Genom projektmedel från Markstiftelsen driver Kvinnojouren Online projektet ”Först skydd – sedan bostad?” för att sprida lagstiftningens intentioner och göra den mer känd. Vi kan också med stöd av projektmedlen erbjuda kvinnor information, rådgivning och praktiskt stöd i att använda lagstiftningen. Det gör vi genom telefon, chatt och mailjour och med stöd av våra mallar för ansökan och överklagande. Tveka inte att kontakta oss om du behöver!

Bostadsproblemet är idag en av de största frågorna för kvinnor som söker skydd på landets kvinnojourer. Resultatet från en enkätundersökning från 2017 som genomfördes av ALVA kvinnojour visade bland annat att 62% av kvinnojourerna säger att de under de senaste två åren har haft 3 eller fler kvinnor som bott längre än nödvändigt hos dem på grund av svårighet att hitta ny bostad på annan ort än hemkommunen. Rapporten går att läsa i sin helhet här: Rapport Först skydd sedan bostad

”Ska jag tvingas flytta hem till förövaren igen?”

Många kvinnor bor kvar på kvinnojourerna längre än vad som behövs på grund av svårigheter att hitta en bostad. Sukran Kavaks dokumentär från 2017 i Tendens i radions P1 ger en god inblick i de bostadsproblem många kvinnor har efter den akuta insatser i skyddat boende. Christina lämnade sin familj för att hon utsattes för våld av anhöriga, som de flesta kvinnor som bor på skyddade boenden. Hon bodde på ett skyddat boende i 3 år. Det var mycket längre än vad hon hade behövt. Lyssna på dokumentären här »

Vi hjälper dig!

Genom bidrag från Markstiftelsen kan vi nu erbjuda rådgivning och stöd. Kontakta oss via chatt, mail eller telefon så kan vi hjälpa dig med det du behöver i frågor som rör byte av bostadsort. Vi kan hjälpa till med att formulera ansökan, överklagan eller andra dokument och informera om hur du kan gå tillväga utifrån din personliga situation.

Läs mer om lagstiftningen och hur du går tillväga för att ansöka

Riksförbundet Unizons inställning

Kvinnojouren Online är medlem i riksförbundet Unizon, som varannat år undersöker kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor. Av Kvinnofridsbarometern 2019 framgår:

”Endast drygt sex av tio kommuner ger våldsutsatta kvinnor stöd i att få tillgång till permanent bostad enligt rutin. Det märks på kvinnojourerna, som är fulla med kvinnor och barn som är redo att flytta vidare men blir kvar allt längre på jouren på grund av bostadsbristen och bristen på stöd. Det gör i sin tur att jourerna tvingas neka nya kvinnor och barn som söker skydd. 2014 bodde kvinnor på Unizons kvinnojourers skyddade boenden i snitt 50 dygn, 2018 bodde kvinnor i snitt 66 dygn. Kommunen är ansvarig att underlätta för kvinnor och barn som utsatts för våld att få en ny bostad, enligt Socialtjänstlagen.”

I december 2020 skriver Unizon:

”Bristen på bostäder påverkar framför allt kvinnor och barn och är ett stort hinder för att lämna den man de lever med som utsätter dem för våld. I dessa pandemitider när samhället uppmanar till karantän och isolering, så är det livsfarligt för kvinnor och barn som lever med våldsutövande män. De är förpassade till brottsplatsen, som är det egna hemmet.

För de kvinnor som är utsatta för våld och som behöver fly sitt hem behövs en lång kedja av åtgärder från politiker, fastighetsbolag, privata hyresvärdar och kommunala bostadsbolag. De måste ta ett mycket större ansvar än vad de gör idag för att kunna erbjuda permanenta bostäder för den här målgruppen.

Unizon vill att det ska finnas enklare förtursystem, att privata bostadsbolag tar ett större ansvar och upplåter bostäder och samarbetar med kvinnojourer lokalt ute i landet. Våldsutsatta kvinnor och barn måste kunna flytta från den akuta lösning som ett skyddat boende är, till en egen bostad. Dessa kvinnor kan inte påbörja ett nytt liv utan en egen permanent bostad – så enkelt är det.

Det är ovärdigt Sverige 2020 att våldsutsatta kvinnor och barn tvingas bo kvar hos den som utsätter dem för våld, för att det inte finns system att hjälpa dem till en egen bostad. Det måste bli ändring på det.”