Svårigheten att hitta ny bostad för att kunna leva i trygghet är idag en av de största frågorna för de våldsutsatta kvinnor som söker skydd på landets kvinnojourer.

Resultatet från vår enkätundersökning från april 2022 visar bland annat att 72% av kvinnojourerna säger att de under de senaste två åren har haft kvinnor som bott längre än nödvändigt hos dem på grund av svårighet att hitta ny bostad på annan ort än hemkommunen.

Det är inte ovanligt att den som utsatts för våld i sin relation behöver byta bostadsort för att undvika ytterligare hot och våld. Socialtjänstlagen ger personer som utsatts för våld eller andra övergrepp rätt att ansöka om stöd och hjälp, även till bostad, i den kommun han eller hon vill flytta till och bosätta sig i.

Den nya lagstiftningen från 2011 kom till efter utredningen “Ingen får vara Svarte Petter”. Utredningens uppdrag var bland annat att att ta reda på vilket sätt kommunerna kan påverkas att i ökad utsträckning ta emot våldsutsatta kvinnor och barn och andra grupper som av säkerhetsskäl måste flytta till en annan kommun.

Genom projektmedel från Markstiftelsen driver Kvinnojouren Online projektet “Först skydd – sedan bostad?” för att sprida lagstiftningens intentioner och göra den mer känd. Vi kan också med stöd av projektmedlen erbjuda kvinnor information, rådgivning och praktiskt stöd i att använda lagstiftningen. Det gör vi genom telefon, chatt och mailjour och med stöd av våra mallar för ansökan och överklagande.

Unizon tycker att alla kommuner borde erbjuda förtur till våldsutsatta kvinnor – håller du med?

Med ditt ställningstagande kan vi rikta tydligare krav mot politikerna. Skriv under detta upprop så skapar vi förändring tillsammans!

Varför är det viktigt?

Kvinnor ska inte tvingas välja mellan hemlöshet eller våld!
– ditt ställningstagande kan vara med och påverka kvinnors och barns liv

Mäns våld gör tusentals kvinnor hemlösa varje år. Kvinnor och barn tvingas fly för att de utsätts för brott i sitt eget hem. Kvinnor ska inte tvingas välja mellan hemlöshet eller våld, tillsammans kan vi göra skillnad!

Ett sätt att göra det lättare för kvinnor att få ett nytt hem fritt från våld är att bostadsbolag ger förtur till våldsutsatta kvinnor. Idag är det bara 46 av 290 kommuner i Sverige som gör det.* Både kommunala och privata bostadsbolag behöver ta ett större samhällsansvar.

Unizon tycker att alla kommuner borde erbjuda förtur till våldsutsatta kvinnor – håller du med? Med ditt ställningstagande kan vi rikta tydligare krav mot politikerna. Skriv under detta upprop så skapar vi förändring tillsammans!

*Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, 2021

“Ska jag tvingas flytta hem till förövaren igen?”

Många kvinnor bor kvar på kvinnojourerna längre än vad som behövs på grund av svårigheter att hitta en bostad. Sukran Kavaks dokumentär från 2017 i Tendens i radions P1 ger en god inblick i de bostadsproblem många kvinnor har efter den akuta insatser i skyddat boende. Christina lämnade sin familj för att hon utsattes för våld av anhöriga, som de flesta kvinnor som bor på skyddade boenden. Hon bodde på ett skyddat boende i 3 år. Det var mycket längre än vad hon hade behövt. Lyssna på dokumentären här »

Vi hjälper dig!

Genom bidrag från Markstiftelsen kan vi nu erbjuda rådgivning och stöd. Kontakta oss via chatt, mail eller telefon så kan vi hjälpa dig med det du behöver i frågor som rör byte av bostadsort. Vi kan hjälpa till med att formulera ansökan, överklagan eller andra dokument och informera om hur du kan gå tillväga utifrån din personliga situation.