Jag bor på en kvinnojour i samma kommun som jag bodde med min man, som utsatt mig för våld. Jag känner mig inte trygg här och min hälsa blir sämre. Jag kan inte gå ut för att jag är rädd att träffa min man eller hans familj eller någon som känner honom. Hur kan jag göra?