52 kvinnor från Kvinnofridsteamets grupper i Falkenberg har deltagit i undersökningen. Kvinnojouren i Falkenberg står bakom den brukarstyrda brukarrevisionen, som genomfördes med stöd av Brukarrådet Halland.

Brukarstyrd brukarrevision Kvinnofridsteamet 2015

Artikel från Hallands Nyheter 2015:

Många kvinnor hjälpta av metoden

Monika Törnwall är en av dem som lyckats med hjälp av gruppverksamheten som fanns på Kvinnofridsteamet.

8 dec, 2015

52 våldsutsatta kvinnor valde att delta i utvärderingen som presenterades på Storan. Fler än hälften hade burit på det de varit utsatta för i mer än tio år.

– Det tog 35 år för mig att söka upp någon. Det var inte att jag inte trodde att någon skulle tro på mig utan det var jag som inte trodde på mig själv, berättar Monika Törnwall som deltog i den första gruppen som startade 2008.

Resultatet av utvärderingen visar bland annat att kvinnorna som fick behandlingen belastar samhället mindre. Innan behandlingen hade mer än hälften inte kunnat arbeta på över två år för symptom de fått av vad de upplevt.

– 45 procent har i dag gått tillbaka till arbete. Merparten av alla som deltagit är nu aktiva på arbetsmarknaden, säger Katja Geertinger, en av presentatörerna.

Att hjälpen fanns under lång tid var avgörande för att få bättre hälsa och bryta dåliga mönster. Tillit i gruppen var också viktigt.

– Det var fruktansvärt att lyssna på alla historier och känna att det här måste jag hålla inom mig. Det växte fram som ett systerskap mellan oss, säger Monika Törnwall.

Hälften av de deltagande kvinnorna hade blivit utsatta för våld både som barn och vuxen. De kom från alla samhällsklasser och merparten missbrukade inte. Över hälften hade medicinerat för sina symptom och över 100 barn hade direkt eller indirekt fått leva med våldet kvinnorna fått utstå.

– Merparten av kvinnorna ansåg att deras barn blivit påverkade av situationen och var i behov av att bearbeta sitt trauma, säger Katja Geertinger.

Christina Wagner
christina.wagner@hallandsposten.se