Att leva under påfrestande omständigheter eller att bli illa behandlad i en nära relation påverkar både vår fysiska och psykiska hälsa. När vi om och om igen utsätts för kränkningar, kontroll, hot och våld skapas reaktioner som kan försätta både kropp och psyke i en återkommande – ja till och med varaktig – obalans.

Många kvinnor som kontaktar Kvinnojouren Online har sökt vård för olika symtom, ofta upprepade gånger. Kvinnorna beskriver ofta att den eller de behandlingar de fått för sina symtom inte hjälpt. De mår helt enkelt inte bättre.

Läs mer i broschyren här nedan genom att klicka på bilden. Det går också bra att beställa broschyrer genom att maila till info@kvinnojourenonline.se

Ur innehållet:

  • Vad händer i hjärnan vid stress?
  • Kränkningar, hot och våld är traumatiserande
  • Hälsokonsekvenser till följd av typ 2-trauma/komplex PTSD
  • Våldets påverkan på hälsan – detta säger forskningen
  • Uppväxtens betydelse för hälsan
  • Vad menas med kränkningar, hot och våld? .

Filmen ”Relationers påverkan på hälsan” beskriver kortfattat hur en livsmiljö präglad av hot och våld påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Filmen ligger först på Kvinnojouren Onlines hemsida och går att se där eller visa på helskärm.

Se filmen här ⇒