Våra relationer påverkar hur vi mår. Att leva under påfrestande omständigheter eller att bli illa behandlad i en nära relation påverkar vår hälsa. När vi om och om igen utsätts för kränkningar, kontroll, hot och våld skapas reaktioner som kan försätta både kropp och psyke i en återkommande – ja till och med varaktig – obalans. En obalans som av många läkare kan komma att bedömas som en sjukdom i sig, trots att symtomen i själva verket är en följd av en påfrestande livssituation.

Många av de kvinnor vi möter har sökt vård för olika symtom, ofta upprepade gånger. Kvinnorna beskriver ofta att den eller de behandlingar de fått för sina symtom inte hjälpt. De mår helt enkelt inte bättre. En del läkemedel som skrivs ut kan vara nödvändiga i
en akut kris och kan då ge en tillfällig lindring. Men de flesta läkemedel hjälper dessvärre inte mot de konsekvenser som följer av att över tid utsättas för kränkningar, hot och våld.

I den här broschyren beskrivs hur både kropp och psyke påverkas av att utsättas för trauma och hur det kan leda till det som kallas komplex PTSD eller Typ 2-traumatisering. Läs broschyren här » Varför mår jag inte bättre?