Med stöd av medel från Brottsofferfonden har vi nu kunnat trycka upp fler exemplar av vår broschyr “Varför mår jag inte bättre? Hur relationer kan påverka din hälsa”.

I broschyren finns bland annat avsnitt om hur hjärnan påverkas av stress, vanliga fysiska och psykiska hälsokonsekvenser och beskrivning av typ 1 och typ 2-trauma/komplex PTSD.

Vi skickar gärna vår broschyr till både verksamheter och privatpersoner. Skicka ett meddelande till info@kvinnojourenonline.se eller använd kontaktuppgifterna på vår hemsida om du vill beställa.