Hej!

Tack för ditt mail. Det finns en särskild lagstiftning som ger möjlighet både att själv söka bistånd i den kommun man vill flytta till när man är utsatt för våld och det är också möjligt för socialtjänsten att göra ansökan för dig, om du har kontakt eller tar kontakt med dem.

Utgångspunkten är just att vara utsatt för våld och på något sätt behöver man kunna visa på det, till exempel genom att ha fått skyddade personuppgifter, få intyg från socialtjänst eller sjukvård, bo i skyddat boende eller liknande.

Vi hjälper dig gärna mer med detta och du kan också gå in på vår hemsida under rubriken Byta bostadsort. Där finns mer information om lagstiftningen och mallar att utgå från.

Tyvärr är vår erfarenhet att det kan vara svårt att få tillräcklig hjälp många gånger. Lagstiftningen används inte fullt ut som det var tänkt. Vi är många som uppmärksammar det just nu.

TIll exempel skriver vårt riksförbund Unizon: “Statistiken talar tydligt. Det är för svårt för våldsutsatta kvinnor att hitta någonstans att bo, såväl tillfälligt som permanent. För få kommuner ger stöd eller förtur till en egen bostad. Det saknas helt nationell samordning.”

Men den lagstiftning som finns ska användas och prövas, tänker vi. Att göra en ansökan om hjälp med bostad i en annan kommun, få ett skriftligt beslut och att överklaga om man får nej är viktigt för att få lagen prövad och visa att behovet finns.

Och många får såklart också hjälp genom sin ansökan att byta bostadsort.

Vi hjälper dig gärna!