Vi fick ett mail med information som vi vet är viktig för så många kvinnor och barn och som vi gärna delar med oss av:

Hej!

Vet ni att VOOV finns?

Och att vi på VOOV Göteborg kan hjälpa er att hjälpa våldsutsatta personer med husdjur att kunna lämna våldet?

Flera kvinnojourer och skyddade boenden har idag ingen möjlighet att ta emot husdjur. Det leder till att personer som utsätts för våld ofta väljer att stanna kvar i den våldsamma relationen, av rädsla för att husdjuret ska råka illa ut om det lämnas kvar.

VOOV Göteborg är en helt ideell organisation som erbjuder jourhem för våldsutsattas husdjur, under tiden som våldsutsatta får skyddat boende. Där kan djuret vara anonymt, tryggt och må bra, i väntan på att återförenas med sin djurägare. Djurägaren behöver för vistelsen i jourhemmet inte betala något annat än djurets normala foderkostnad etc.

För att placera husdjur i VOOVs särskilt utvalda och kontrollerade jourhem, behöver kontakten med VOOV ske genom kvinnojour, socialtjänst eller polis, den våldsutsatta behöver ha tagit steget till att välja att bo i ett skyddat boende och avtal upprättats. (Vid mer akuta placeringar försöker vi hjälpa till så snabbt det går.)

Vi kan skicka VOOV-foldrar till er att lägga i väntrum och personalrum, så att både våldsutsatta och anställda får veta att det går att få hjälp. Om du som yrkesverksam möter en våldsutsatt djurägare som behöver skydd – kontakta VOOV Göteborg och hör om vi kan hjälpa till!

Med vänliga hälsningar

VOOV Göteborg

Email: voovgoteborg@gmail.com

Hemsida: voov.nu/lokalt/voov-goteborg