Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har under 2023 i snitt besvarat 135 samtal per dygn. Det är fler samtal än någonsin tidigare.

Under 2023 besvarades sammanlagt 49 354 samtal, vilket i genomsnitt är 135 samtal per dygn. Det är en ökning med tio procent jämfört med 2022. Kvinnofridslinjen hade tidigare en topp under pandemiåret 2020 med 128 besvarade samtal per dygn men nu har alltså stödtelefonen besvarat ännu fler samtal.

– Kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har ökat i samhället. Inte minst under pandemin uppmärksammades det som ett samhällsproblem. Vi hoppas och tror att det även har lett till att fler våldsutsatta söker hjälp, säger Johanna Belachew, verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid.

FAKTA
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är Sveriges nationella stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och vänner är också välkomna att ringa. Även personal inom till exempel hälso- och sjukvård och socialtjänst som möter våldsutsatta kan ringa för att få stöd och rådgivning.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Stödtelefonen är öppen dygnet runt, året runt. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

(källa: Pressmeddelande från NCK)