Kvinnoorganisationer i Göteborg har gått samman för att väcka opinion mot mäns våld mot kvinnor och flickor!

Syftet är att under ett antal gemensamma träffar komma fram till hur vi som enskilda och organisationer bäst kan agera för att ka, skydda och stödja den som blir utsatt för våld och att arbeta förebyggande. 15 organisationer var inbjudna och ca 30 kvinnor deltog. Tillsammans blir vi starkare, lär känna varandra och skaffar oss de kunskaper vi behöver för att ta steg för steg för att förändra.

15 organisationer har samlats under hösten 2023 och våren 2024 på Kvinnofolkhögskolan för utbildning med Viveka Enander och Ninni Carlsson, som båda är ledande forskare inom området. Under utbildningen har flera organisationer och sakkunniga föreläst på olika teman som rör området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Boken “Att ge upp har inte övervägts” berättar om vad kvinnoorganisationerna i Göteborg kämpat för i mer än ett sekel. Närmare 30 skribenter medverkar.

År 2021 när Göteborg fyllde 400 år var det också 100 år sedan de första kvinnorna valdes in i Sveriges riksdag. Efter att rösträtten vunnits var motståndet mot kvinnor i politiken länge stort. I boken går det att läsa om framgångar – och misslyckanden – i arbetet för kvinnors lika rättigheter, möjligheter och villkor. Visioner om fred, nykterhet och bildning har drivit många framåt. Rätten till den egna kroppen är en röd tråd som följs från 1880-talet till #metoo. Ledord för kvinnoorganisationerna har varit vänskap, kunskap och medborgarskap. Sammantaget har organisationernas möten varit något av ett fritt kvinnouniversitet där kvinnors röster kunnat höjas.

Hjärtefrågor för de organiserade kvinnorna har varit omsorg om utsatta barn, kvinnor och gamla. Som en röd tråd går även kampen för kunskap och bildning, lika lön och kvinnans rätt till sin kropp. En av de organisationer som presenteras är Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF. Avslutningen av IKFF:s text lyder:

”Trots små ekonomiska resurser, långa perioder utan egen lokal och ibland få medlemmar, många av dem äldre, har kampen för fred och frihet kunnat föras även i Göteborgskretsen under snart hundra år. Att ge upp har inte övervägts. Nya generationer tar över stafettpinnen, när de gamla måste sluta sitt arbete. Så länge våld används för att lösa konflikter är inte arbetet slutfört i IKFF, Göteborgskretsen.”

Bokens titel har hämtats ur citatet. Berättelser om många föregångskvinnor finns i boken. ”Att ge upp har inte övervägts” kan stå som motto även för deras enträgna arbete.

Boken finns att köpa hos @makadambok och hos flera nätbokhandlare.