Historier om kvinnor, kvinnorörelser och kvinnofrågor har under olika tider och på varierande sätt har bidragit till eller påverkat samhällsutvecklingen, lokalt nationellt och internationellt.

Kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden tenderar att vara mindre synliga i historieskrivningen. Kvinnor i alla samhällsklasser – från drottningar till pigor – har varit med och byggt samhället och att synliggöra detta är en fråga om mänskliga rättigheter och demokrati. Många av de centrala teman som präglar kvinnors villkor och betydelse i historien förmedlas bäst med kunskap från flera håll.

Stockholms Kvinnohistoriska är ett innovativt museum utan permanent byggnad. Museet arbetar för att göra kvinnohistorien synlig och en historieskrivning som rymmer fler perspektiv.

Stockholms Kvinnohistoriska är ett nytt slags museum – ett medlemsmuseum utan egen permanent byggnad. Museet bjuder in alla att delta i arbetet med att göra kvinnohistoria till allmänbildning och är en ideell förening av kulturaktörer, arkiv och andra museer som vill samarbeta för att ge kvinnor större utrymme i historieskrivningen.

Stockholms Kvinnohistoriska knyter kvinnohistoria till aktuella frågor och brännande ämnen som påverkar människors dagliga liv genom att  ta plats i din vardag – på torget, ditt favoritmuseum eller lokala bibliotek, på mjölkpaketet du har på frukostbordet eller i din poddspelare.

Museets samarbeten skapar nya möten mellan målgrupper och kulturformer, där konst och kultur används till att berätta och skapa historia på överraskande sätt. För att nå en stor publik med kvinnohistorisk forskning vill man arbeta kreativt och innovativt – och samtidigt vitalisera museirollen.

Källa: Stockholms Kvinnohistoriskas hemsida

Läs mer om viktiga årtal i kvinnors historia här»