“Jag ska se till att du hamnar hos Kronofogden – då kan du aldrig lämna mig”

Många kvinnor oroar sig för sin ekonomiska situation om de skulle lämna en våldsam relation.

En broschyr, med information om ekonomiskt bistånd för den som är utsatt för hot och våld i nära relation, har tagits fram av ALVA kvinnojour. Broschyren riktar sig främst till kvinnor utsatta för våld men även till andra aktörer och myndigheter som möter våldsutsatta kvinnor. Broschyren har översatts till 15 språk och de finns tillgängliga på ALVA kvinnojours hemsida. Broschyren på svenska finns här nedan.

Ekonomiskt bistånd broschyr till stödsökande»

ALVA kvinnojour har med stöd av projektbidrag från Jämställdhetsmyndigheten genomfört en enkätundersökning som har skickats ut till Sveriges kvinnojourer. Kvinnojourerna har fått beskriva sina upplevelser om hur stöd i form av ekonomiskt bistånd till våldsutsatta kvinnor fungerar.

Resultatet redovisas kan du läsa i rapporten här nedan.

RAPPORT ekonomiskt bistånd med enkät»