Unga relationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. Chatten är öppen varje kväll kl 20-22. Här kan du också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara.

Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en kompis.

Ungarelationer.se drivs av Stiftelsen 1000 Möjligheter som sedan 2010 mött unga utsatta för våld både online på chatt och i sin 1000Mottagning.

1000 Möjligheter är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse som arbetar med våld i ungas nära relationer och unga i prostitution. Verksamheten startades 2010 som Sveriges första ungdomsjour, och utöver stödarbetet bedrivs även förebyggande arbete särskilt inriktat på unga killar. Målet är att uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld.

 

Från vänster Zandra Kanakaris, generalsekreterare; Mikis Kanakaris, coach; Katja Mayer, volonärsamordnare, och Josefin Karlsson, psykolog.

Teamet på 1000 Möjligheter

På chatten möter unga specialistutbildade volontärer som tror dem. Som lyssnar, stöttar och peppar och hjälper de att upptäcka sina val, men som inte väljer åt dem. Vårt stödarbete sker över hela Sverige.
På 1000Mottagningen möter de unga vår psykolog som har särskild kompetens och erfarenhet av att möta unga utsatta för våld i sin relation, sexuellt våld samt prostitution och människohandel. Alla samtal på mottagningen är gratis och ingen remiss krävs.