Många barn som är med om brott vågar inte berätta om det och känner inte till sina rättigheter när de drabbas. Brottsoffermyndigheten har tagit fram information till barn och unga som utsatts för brott.

Materialet är framtaget i samarbete med Barnombudsmannen och anpassat för att barn själva ska kunna söka information och få kunskap om var de kan få hjälp. Den röda tråden i kommunikationen är: Det är okej att berätta om brott, du är inte ensam och det finns vuxna att prata med. Informationen har spridits i de kanaler som bäst når ut till barnen.

Du kan läsa mer om projektet på Brottsoffermyndighetens hemsida.

Och här kommer du till hemsidan JAG VILL VETA