SVAR:

Det är klokt av dig att tänka på både ditt skydd och din hälsa. Det är verkligen inte konstigt att du påverkas av att riskera att träffa din man och hans familj. Att ständigt utsättas för anspänning, stress och rädsla påverkar oss människor på många olika sätt. Vi har filmen “Relationers påverkan på hälsan” på vår hemsida Kvinnojouren Online – en kvinnojour på nätet och broschyren “Varför mår jag inte bättre? Hur relationer kan påverka din hälsa” om du vill ta del av mer kunskap.

Det är socialtjänsten som beslutar om skyddat boende. Du bör göra en skriftlig ansökan till din socialsekreterare om att flytta till en kvinnojour i en annan stad. Som motivering kan du beskriva att du är rädd när du bor nära din man och hans familj, kanske kan du beskriva något av vad du tror kan hända eller om det hänt något tidigare som styrker att du inte bör vara i närheten av honom. Du kan också beskriva hur du mår och hur det påverkar dig att vara rädd hela tiden, att du inte kan gå ut och att din hälsa har försämrats påtagligt.

Om du vill, så kan du bifoga vår broschyr som stöd för att visa hur det påverkar både fysiskt och psykiskt att leva i ständig anspänning och rädsla.

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan med en motivering till beslutet. Om du får avslag på din ansökan så har du möjlighet att överklaga och det vill vi starkt rekommendera dig att göra, i så fall. Det är viktigt att frågor kring skydd och hälsa tas på allvar. Du har all rätt att få den hjälp du behöver för att må bra och vara trygg.

Om det är möjligt, så be om stöd i din ansökan av den kvinnojour där du bor nu.  Om de kan stödja dig i en ansökan om att få flytta till en kvinnojour i en annan stad, så är det bra.