SVAR:

Det är mycket klokt att du tar din rädsla på allvar. Du känner din partner och det är en stark varningssignal att det inte känns okej nu och att det skrämmer dig.

Du skriver att du är rädd att det psykiska våldet ska övergå till fysiskt våld, och tyvärr är det inte alls ovanligt att det över tid kan bli en sådan utveckling, utifrån vår kunskap och erfarenhet.

Rädsla är en väldigt stark känsla som ger reaktioner i vår kropp och vårt psyke som vi inte själva styr över. Reaktionerna utgår från vårt autonoma nervsystem och vår hjärna reagerar när vi blir rädda som den gjort i många tusen år. Det kan vara viktigt att tänka på, så att du inte lägger någon skuld på dig själv eller tänker att du “borde” kunna reagera eller göra på annat sätt. Det är automatiska reaktioner som hjärnan använder för att skydda dig.

När man blir rädd, så blir man det. Och har man en gång blivit rädd för en person så brukar rädslan liksom “krypa under skinnet”. Obehag, olust och rädsla uppstår gentemot personen man är rädd för eller i olika situationer där man varit rädd tidigare.

Det är svårt att återfå tillit och trygghet till en person man är rädd för. När rädslan väl smugit sig in i relationen, så brukar den stanna där. Det innebär att oavsett hur mycket man själv, eller den man lever i en relation med, försöker förändra sig och sina reaktioner, så kommer rädslan med stor säkerhet att finnas kvar och påverka relationen.

Det är klokt att ta sin rädsla på allvar och att inte utsätta sig för fara.

För den som fattar beslutet att lämna relationen är det viktigt att veta att risken för våld kan öka i samband med att kvinnan vill separera. Att få hjälp av en kvinnojour eller kommunal enhet för våld i nära relationer är ofta bra, för att få stöd och hjälp med att planera för sin trygghet och sitt skydd i samband med separationen.

Och självklart får du gärna skriva med oss på Kvinnojouren Online, i chatt eller mailsvar. Om du väljer att maila, så svarar vi alltid inom tre vardagar och det är samma person som svarar. Du väljer själv hur ofta och mycket du vill skriva.