SVAR:

Det är lätt att förstå att du är orolig och att du behöver skydda både dig och dina barn. Det är klokt av dig att söka stöd i hur du ska göra.

Jag uppfattar att du är i en akut situation när den person som misshandlat dig kommer ut från fängelset och han vet var ni bor.

Utifrån de risker du beskriver så bör socialtjänsten göra en riskbedömning av ert behov av skydd och, om så bedöms, hjälpa till med skyddat boende.

Det är också en möjlighet för dig att själv göra en ansökan hos socialtjänsten om skyddat boende på annan ort, i den här akuta situationen. Den bör vara skriftlig och du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut, som du kan överklaga om du får avslag. Om du vill ha stöd i att formulera en sådan ansökan, så hjälper jag gärna till.

Av det du skriver, att pappan till ditt yngsta barn är dömd för misshandel och kanske barnfridsbrott när barnen bevittnade allt och du har ensam vårdnad och skyddade personuppgifter så tänker jag att du har mycket som styrker ditt behov av skydd.

Kanske ska du helt enkelt göra en formell ansökan till socialtjänsten om att du behöver skydd från barnens pappa och behöver flytta till annan ort med skyddade personuppgifter innan han kommer ut från sitt fängelsestraff och du riskerar att han söker upp dig och barnen?

Det finns också en särskild lagstiftning som ger den som är utsatt för våld och som behöver byta bostadsort rätt att ansöka om bistånd i en annan kommun, som man vill flytta till. Det går alltså att ansöka om exempelvis ekonomiskt bistånd men också hjälp med bostad i den nya kommunen med stöd av lagen.

Socialtjänsten kan också begära överflyttning till en annan kommun som ni bedömt innebär en skyddad ort för dig. Då har den nya kommunen en månad på sig att svara. Jag uppfattar att du har en socialsekreterare som du skulle kunna prata med om det, även om jag också förstår att du inte fått så mycket gehör innan?

Vi skriver mer om detta på vår hemsida: Byta bostadsort – Kvinnojouren Online

Nu är det ju tyvärr inte alltid så enkelt att få en bostad på det här sättet, men det finns absolut de kommuner som är behjälpliga. Och det finns alltid möjlighet att överklaga om du får ett negativt beslut.

Jag tänker också att det kan vara klokt att söka stöd från till exempel en kvinnojour där du bor, så att du kan få mer hjälp på plats.

Och självklart skriver jag gärna mer med dig om detta och hjälper till med det jag kan, om du vill. Vi svarar alltid inom tre vardagar och det är samma person som svarar.