SVAR:

Det är klokt av dig att söka hjälp med att bearbeta tidigare erfarenheter. Att leva med anspänning, stress och ofta rädsla över tid påverkar oss människor både fysiskt och psykiskt. Vi har filmen ”Relationers påverkan på hälsan” på vår hemsida www.kvinnojourenonline.se och broschyren ”Varför mår jag inte bättre? Hur relationer kan påverka din hälsa” som framför allt beskriver hälsokonsekvenser och utveckling av komplex PTSD.

Här hos Kvinnojouren Online erbjuder vi kontakt via mail och chatt. Vi har tyvärr inte möjlighet eller resurser till bearbetande personliga samtal i nuläget.

På många orter finns kvinnojourer och kommunala enheter inriktade på våld i nära relationer med samtalsmottagning. Kontaktuppgifter finns ofta på kommunens hemsida och här hittar du lokala kvinnojourer: Hitta stöd – Unizon (unizonjourer.se) och Här finns hjälp | Roks Du behöver söka hos både Unizon och ROKS eftersom de har olika medlemsjourer.

Vår erfarenhet är att det ibland behövs komplement som psykoterapi och olika former av avslappningsinlärning, för att kunna återhämta sig helt. Inom Kvinnojouren Online har vi ett särskilt fokus på hälsokonsekvenser och vi arbetar för att uppmärksamma hur stort behovet är av verksamma former för bearbetning.

Vi skriver så här i slutordet i broschyren ”Varför mår jag inte bättre? Hur relationer kan påverka din hälsa”:

”Frågor som rör kvinnors fysiska och psykiska hälsa kopplade till konsekvenserna av att över tid ha utsatts för kränkningar, hot och våld kan inte nog uppmärksammas. Kvinnojouren Online verkar för att sprida kunskap och information inom det här området. Vi hoppas att du som läst vår broschyr, och kanske sett filmen ”Relationers påverkan på hälsan” på vår hemsida, nu har fått en bredare förståelse för hur relationer påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande.

Hälsan är, som vi vet, central för vår livskvalitet. När den som över tid utsatts för återkommande kränkningar, hot och våld i en relation får rätt hjälp, så innebär detta en möjlighet till ett hälsosamt liv. Vi talar om en avsevärt förbättrad livskvalitet – även för de barn vars föräldrar traumatiserats genom typ 2-trauma/komplex PTSD.

Många kvinnor, som börjat se sambanden mellan sin egen utsatta livssituation och de hälsokonsekvenser som blivit följden av den, har uttryckt en önskan om psykoterapeutisk behandling. Det har visat sig att det sällan funnits sådana möjligheter inom hälso- och sjukvården. För de som haft ekonomisk möjlighet har lösningen ofta blivit att vända sig till privata legitimerade psykoterapeuter. Vår förhoppning är att fler ska uppmärksamma våldets hälsokonsekvenser och att adekvat behandling ska erbjudas den som är traumatiserad (typ 2-trauma/komplex PTSD) i betydligt högre utsträckning än idag.”

Jag tar med denna text för att du ska veta att du inte är ensam om att leta efter möjligheter till bearbetning och att det inte alltid är helt lätt att hitta. Vårt råd är att leta tills du hittar den hjälp som passar dig och dina behov. Och du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen, så kan vi hjälpas åt att hitta rätt.